Đàn Guitar Classic Ba Đờn VE70C

1.050.000

  • Loại đàn: Guitar
  • Kiểu dáng: Dáng tròn
  • Chất Liệu:  gỗ Thông, gỗ Hồng Đà, gỗ Thao La, gỗ Mật

còn 50 hàng

Đàn Guitar Classic Ba Đờn VE70C
Đàn Guitar Classic Ba Đờn VE70C

1.050.000